top of page

Desenvolupament de webs didàctiques

 

A Centre Future estem especialitzats en dissenyar, desenvolupar i implementar Webs didàctiques que s’ajustin a les necessitats del vostre centre educatiu. L’entorn ideal per ensenyar i avaluar competències!

 

Serveis:

 • Desenvolupament de webs didàctiques a mida

 • Assessorament sobre com dissenyar una web didàctica de qualitat

 • Acompanyament en el procés d'implementació

Què és una web didàctica?

Una WEB DIDÀCTICA és una pàgina web que planteja als alumnes un problema autèntic i els acompanya durant el seu procés de resolució. La seva naturalesa interactiva permet presentar i compartir amb els alumnes enllaços, recursos i materials en un format heterogeni (textual, visual, auditiu, audio-visual, etc.) i recollir tot tipus d’evidències sobre el seu procés d’aprenentatge.

 

Generalment, a part de la competència disciplinar específica, fomenta també el desenvolupament de la competència TIC, de Treball en equip i d’Aprendre a aprendre. És un recurs educatiu que prioritza la construcció del coneixement compartit i que implica la coordinació de diferents habilitats i estratègies mitjançant un procés de transformació de la informació en l'elaboració d'un producte final. Per aquest motiu contribueix a un ensenyament-avaluació competencial, formatiu i inclusiu dels aprenentatges.

Quins són els seus avantatges?

 • Entorn per excel·lència per treballar i avaluar competències bàsiques i transversals (p. e. competència TIC; competència aprendre a aprendre, etc.)

 • Facilitat per presentar la informació en format heterogeni (p. e. vídeo, text, imatge, àudio, etc.) que augmenta l’autenticitat del problema.

 • Propicia mesures eficients, senzilles i viables d’atenció a la diversitat (p. e. acompanyar tots els enunciats amb un àudio que pot elaborar el propi mestre; elaborar continguts extra per aquells alumnes amb més capacitats; programar diferents camins d’aprenentatge; etc.).

 • Format molt més atractiu, realista i rellevant per l’alumnat i les famílies. 

 • Facilitat d’actualitzar-la amb els productes i evidències dels alumnes dels cursos anteriors, amb nova informació, etc. i de compartir-la entre grups i centres educatius de la mateixa comunitat.

 • Possibilitat de compartir els aprenentatges i productes en xarxes socials i fomentar així la participació i implicació dels alumnes i l’aprenentatge col·laboratiu.

 • Possibilitat d’introduir-hi diverses utilitats educatives (p. e. qüestionari on-line, blog, fòrum, etc.) que et permetin avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes d’una forma senzilla i immediata (p. e. generar estadístiques al moment).

 • Possibilitat de combinar l’aprenentatge presencial i on-line.

 

Quins efectes té sobre la qualitat de l’ensenyança?

Plantejar els continguts del curs en un format interactiu condiciona el procés de reflexió que el professor realitza sobre l'ensenyament i avaluació de l'aprenentatge; i activa una concepció molt més autèntica del tipus de continguts, enunciats, materials, recursos i estratègies a utilitzar. En aquest sentit, el condueixen a introduir certs tipus d’evidència (imatges, vídeos, URL, etc.) i aplicacions educatives (qüestionari, blog, formulari, enllaços, etc.) molt més realistes i rellevants. Conseqüentment, els ajuda a concebre i dissenyar programacions educatives verdaderament autèntiques i competencials.

 

 

Per altra banda, en l’actualitat existeixen diverses plataformes gratuïtes que permeten elaborar webs didàctiques d’una forma senzilla i pràctica. De manera que, un recurs que fa uns anys era força costós i complex, ara és possible. 

 

Per aquests motius, pensem que qualsevol procés de canvi i millora de la qualitat docent al vostre centre és una gran oportunitat per introduir aquest format metodològic de forma sistematitzada a les vostres aules. Les pàgines web didàctiques (i, molt aviat, les APPs) són, sense cap mena de dubte, el format de l’aprenentatge del futur.

Quins efectes té sobre l’aprenentatge dels alumnes?

Una web didàctica ben dissenyada possibilita que els alumnes desenvolupin la competència disciplinar específica a la vegada que també permet el treball sobre altres competències transversals molt rellevants (p. e. TIC, Treball en equip i Aprendre a aprendre).

 

Al presentar el problema i els continguts en un format tan autèntic augmenta la rellevància i funcionalitat dels aprenentatges. Per altra banda, possibilitar que es comparteixin els aprenentatges en diverses xarxes socials fomenta la construcció compartida de significats i la rellevància dels continguts treballats. I, conseqüentment, creix considerablement la motivació i implicació dels alumnes.

 

Finalment, un dels avantatges més importants, és que possibilita que cada alumne rebi la informació i pugui defensar el seu aprenentatge en el format que s’ajusti més al seu perfil d’aprenentatge. És a dir, la web didàctica permet que tots els alumnes tinguin accés a un entorn d’aprenentatge inclusiu ajustat a les seves necessitats. 

bottom of page