top of page

Centres educatius

 

Com a especialistes en educació, un dels nostres propòsits és construir una xarxa que connecti els serveis educatius que participen en el desenvolupament integral d’infants, nens, adolescents i joves, per tal d’assegurar la transferència dels aprenentatges. Entenem que totes les comunitats en les que participa la persona han d’estar en contacte per tal de complementar-se mútuament.

 

Dins d’aquesta visió, considerem que les institucions educatives tenen un pes molt important ja que són les responsables de dissenyar contextos que possibilitin la construcció conjunta de coneixements i el desenvolupament de les competències bàsiques. Per això volem coordinar-nos, col·laborar i oferir respostes formatives amb i per als centres educatius interessats, que comparteixen en aquesta “visió holística del desenvolupament de la persona.”

 

Som professionals amb una àmplia trajectòria en el camp de la formació i l’assessorament a centres educatius en diverses àrees:

  • Servei d’assessorament i consultoria: revisió de documents pedagògics, desenvolupament de plans de centre, elaboració de PI...

  • Formacions específiques a l’equip educatiu: sobre metodologies i programacions, treball per competències, ambients d'aprenentatge...

  • Programes de creixement del centre educatiu: instauració d’un pla estratègic pel treball en equip i la formació continua interna, el centre educatiu com a comunitat d'aprenentatge...

  • Organització de tallers i conferències per a famílies i educadors.

Centre col·laborador amb Sintedi

Participació en els següents projectes:

Projecte GAPpisa

Cap a una avaluació competencial, formativa i inclusiva

Curs 2014-2015, centres educatius participants: INS Ramon Berenguer (Amposta), INS Jaume I (Salou), Escoles Píes Catalunya, Escoles (Navarra).

Educació Emocional

Elaboració i implementació del pla de centre

Durant dos cursos escolars (2014-2016) elaboració i implementació d'un pla de centre sobre Educació Emocional a l'Escola Pàlcam (Barcelona)

Proyecto GAPpisa

Hacia una evaluación competencial, formativa i inclusiva

Des de l'any 2012 fins al 2014, centres participants: Escuelas Pías de Emaús (17 escuelas), colaboración con Chileduc (10 escuelas).

bottom of page